Müsiad Düzce

Haberler

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin değerli üyeleri ve kıymetli insanımız; öncelikle yeni bir dünya düzeninide beraberinde getiren içinde bulunduğumuz Küresel Pandemi Covid-19 salgınını tez atlatıp ülke olarak daha müreffeh yarınlara kavuşmamızı diliyor sizleri sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Müsiad ailesi olarak amacımız Anadolu sermayesini güçlü kılmak ve bu gücü birleştirerek yerelde bölgede, ulusalda, ekonomik ve siyasi alanda etkili olarak saygın bir Türkiye idealine ulaşmaktı. Bu bağlamda erdemli bir ticaret hedefleyerek başta üretim ve istihdama odaklı çalışmalar ile insani refahı sağlamak önceliğimiz oldu.

Devamı

Vefa Pehlivan

- Özgür SAĞLAM

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Müsiad'la Tanışın

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının, 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da kurdukları bir “İşadamları Derneği”dir.

İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, entelektüel birikimini paylaşıma açan, “kamu yararına dernek” statüsüne sahip güçlü bir “Sivil Toplum Kuruluşu”dur.

11.000

'İ AŞAN ÜYESİ İLE MÜSİAD

60.000'E
YAKIN İŞLETMEYİ TEMSİL EDEN

Yaklaşık 1.800.000
kişiye istihdam
sağlayan

YURTİÇİNDE
89 İRTİBAT NOKTASI BULUNAN

Üyelerin sorunlarını, görüş ve önerilerini kamu kurumlarına ileten

YURTDIŞINDA
95 FARKLI
ÜLKEDE

Toplamda 225 nokta ile hizmet veren bir sermaye platformudur.

| Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

MÜSİAD NEYİ AMAÇLAR

İş insanlarının ve istihdam ettikleri elemanların kişisel donanımlarını artırmayı; onların, sanayinin ve ticaretin tüm fonksiyonları bakımından daha verimli çalışmasını sağlamayı hedefler.

Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş ve
işleyiş sistemlerinin geliştirilmesini ve
insan- bilgi –para unsurlarının denge ve uyum içinde daha iyi sevk ve
idare edilmesini sağlar.

Tüm sektörler için,
iç ve dış pazarların-piyasaların araştırılmasına, geliştirilmesine;
üreticiden tüketiciye, satıcıdan alıcıya uzanan yolların açılmasına öncelik verir.

Ülkemizin ekonomik ve
sosyal meselelerinin yanında; bölgesel, sektörel ve uluslararası meseleler ile ilgili birçok araştırma yapar ve bunları kamuoyu ile paylaşır.

Ultra Natural
Düzce Üniversitesi
Ultra Natural
Düzce Üniversitesi
Ultra Natural